Prisutdelning utanför museet. Foto: Torsten Nilsson

Prisutdelning utanför museet. Foto: Torsten Nilsson

Skebobruks museum

2010 när den första utmärkelsen för Årets Arbetslivsmuseum delades ut gick priset till Skebobruks museum, som ligger i en gammal brandstation i Roslagen, några mil norr om Norrtälje. I museet berättas en historia om en tid som sedan länge är förbi; historien om Skebo Bruk, ett vallonbruk som grundades på 1600-talet och var i drift fram till 1924.

Bruket tillverkade det berömda öregrundsjärnet som baserades på Dannemoragruvans rika malm. Stångjärnet smiddes ut i vattendrivna stångjärnshammare och exporterades framför allt till Storbritannien. Man tillverkade även en del andra föremål som spisar, sparkmedar, pannor och verktyg till bruket. Under 1800-talet var Skebo Roslagens största arbetsplats med flera hundra anställda. Trots att många byggnader runt bruket nu är rivna speglar den bevarade bebyggelsen den arbetsorganisation som fanns vid ett järnbruk under den tiden.

I Skebobruks Museum finns ett stort ideellt engagemang och museet nominerades med dessa ord: ”Skebobruks Museum har skapat en kulturell turistattraktion av stort värde för orten och dess omgivning. För drygt tio år sedan samlades ideella krafter i Skebo Bruk för att rädda det förfallna museet och ge det ett nytt liv.”

Skebobruks Museum

Arbetarlägenhet i museets utställning. Foto: Torsten Nilsson.

Arbetarlägenhet i museets utställning. Foto: Torsten Nilsson.