Håkan Nordenadler, Jädraås - Tallås, tar emot emaljskylten av Hans Khilberg, styrelseledamot ArbetSam, på trappan till stationshuset i Jädraås. Foto: Torsten Nilsson.

Håkan Nordenadler, Jädraås – Tallås, tar emot emaljskylten av Hans Khilberg, styrelseledamot ArbetSam, på trappan till stationshuset i Jädraås. Foto: Torsten Nilsson.

Jädraås-Tallås Järnväg

2011 gick utmärkelsen för Årets Arbetslivsmuseum till Jädraås-Tallås Järnväg som är en smalspårig järnväg 2 mil väster om Ockelbo i Gästrikland. Banan började byggas 1870 och skulle främst användas för att transportera malm och kål sommartid, men så småningom öppnades den även för persontrafik. Från 1930-talet transporterades i huvudsak massaved och timmer.
Jädraås-Tallås Järnväg(JTJ) äger idag hela den sex kilometer långa järnvägen mellan Jädraås och Tallås och ansvarar för att banan och alla de byggnader som behövs för att järnvägen ska fungera ges det underhåll som krävs.

Till miljön hör förutom stationshusen även lokstallar, vagnhallar, verkstäder, vattentorn och förrådsbyggnader. I föreningens samlingar finns fyra motorlok, fem ånglok, två rälsbilar, en ångvagn och cirka 70 vagnar av olika slag. Jädraås-Tallås är inte bara en järnväg utan man ser den som en del av det omgivande samhället. Här berättas även om brukssamhället med smedjan, valvsverket, hyttan och arbetarbostäderna.

Jädraås är ett litet samhälle men att komma dit och uppleva den levande historiska miljön är en stor upplevelse. Människor som berättar, liv och rörelse, ånglok som fnyser. Det är som att färdas bakåt i tiden.

Jädraås-Tallås Järnvägar fick priset för föreningens stora ideella engagemang och för ett långsiktigt bevarandeprojekt både av det materiella och av det immateriella kulturarvet. Föreningen har under 50 år klarat ett mycket stort åtagande som få museer skulle våga axla. Samtidigt som föreningen är mycket mån om historisk autenticitet så pågår exempelvis arbete med att göra museijärnvägen mer tillgänglig för exempelvis rullstolsburna besökare.

Jädraås-Tallås Järnväg

Föreningsmedlemmarna samlade utanför lokstallet i Jädras i samband med prisutdelningen. Foto: Torsten Nilsson.

Föreningsmedlemmarna samlade utanför lokstallet i Jädras i samband med prisutdelningen. Foto: Torsten Nilsson.