collage

 

Arbetets museums vänförening delade 2013 ut priset för Årets Arbetsmyra för allra första gången. Priset ska gå till en person som på ett extraordinärt sätt har engagerat sig ideellt på ett eller flera arbetslivsmuseer. Idag finns det 1 455 arbetslivsmuseer i Sverige och de flesta är mer eller mindre beroende av ideella krafter. Vi beräknar att det arbetar minst 15 000 personer på arbetslivsmuseerna runt om i landet.

För att uppmärksamma alla dessa fantastiska personer delar Arbetets museums vänförening varje år ut priset Årets Arbetsmyra. Det är fritt för allmänheten att nominera någon som kämpar hårt med sitt arbetslivsmuseum och förtjänar att uppmärksammas.
Priset består, förutom av äran, av en fin middag och en prissumma på 5 000 kr.