Arbetsmyra 2013_webb

Årets Arbetsmyra 2013. Foto: Maria Eberfors/Studio56 Photography

Kjell Nordeman

2013, när den första utmärkelsen för Årets Arbetsmyra delades ut, gick priset till Kjell Nordeman. Kjell har många järn i elden och har bland annat under ett antal år varit ordförande i Sveriges Ångbåtsförening (SÅF) med cirka 600 medlemmar spridda över hela landet. Han är också engagerad i ångfartyget Ejdern i Södertälje. Där sitter han i föreningens styrelse och tjänstgör ibland även som befälhavare eller maskinchef. Allt arbete sker ideellt, inte ens reseersättning från hemorten utgår vid tjänstgöring.

För några år sedan tog Kjell initiativet till att starta en utbildning för ångmaskiner till de större ångfartygen. Kjell administrerade denna utbildning som pågick under två terminer, och tjänstgjorde delvis också som lärare.

Kjell tog också chansen att renovera ångpannan på Eskilstuna stadsmuseum. Där stod det ett antal ångmaskiner som inte kunde köras på grund av att man inte kunde producera ånga. Kjell tog på sig arbetet och efter att ha engagerat en stor del av sin familj i projektet står nu pannan klar och godkänd att användas.

Vid tiden för prisnomineringen var Kjells senaste projekt att ta hand om och restaurera ångfartyget Rex. Kjell och hans maskinkompisar fick efter bara någon månad fartyget att fungera med ånga från fartygets panna trots flera år i malpåse. Rex blev klar för trafik redan sommaren 2012.

Kjell jobbar heltid som arkeolog på skogsstyrelsen och spelar altsaxofon i storband med några konserter i månaden. Han är dessutom fartygschef i marina hemvärnet. En riktig arbetsmyra med andra ord!