Kerstin Bergström - Årets Arbetsmyra 2014. Foto: Fotografica, Norrköping.
Årets Arbetsmyra 2014. Foto: Fotografica, Norrköping

Kerstin Bergström

Priset för Årets Arbetsmyra 2014 gick till Kerstin Bergström från Gamleby. Kerstins engagemang började redan 1968, när hon tog initiativet till att köpa skonaren Linnéa. Hon har tillsammans med sin familj räddat och restaurerat både skonaren Linnéa och skonaren Vega, två stora segelfartyg som hade gått förlorade om inte familjen Bergström tagit hand om dem. Hon har även seglat med ungdomar och grupper i 40 års tid.

Kerstin har sytt segel till de båda fartygen, lagar maten ombord och sköter bokningar och marknadsföring av segelfartygen. Hon är engagerad i föreningslivet i Gamleby där hon är ordförande i hembygdsföreningen och på det nationella planet där hon ingår i styrelsen för Sveriges segelfartygsförening, och är engagerad i Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.

För ett stort engagemang och uthålligt arbete tilldelades Kerstin Bergström priset som Årets Arbetsmyra 2014. Kerstin brukar själv kalla sig passionär istället för pensionär – nu har hon mer tid för sina många engagemang.

Årets Arbetsmyra Kerstin Bergström kramas om av Arbetets museums egen myra

Årets Arbetsmyra Kerstin Bergström kramas om av Arbetets museums egen myra