Mimmi Mickelsen Årets Arbetsmyra 2015. Foto: Jenny Blad
Årets Arbetsmyra 2015. Foto: Jenny Blad

Mimmi Mickelsen

– Mimmi är 34 år och har arbetat i transportbranschen sedan sextonårsåldern. Från reseledare, taxiförare och spårvagnsinstruktör till dagens arbete som spårvagnsförare. För tillfället är Mimmi tjänstledig för studier och föräldraledig.

I nomineringen har framför allt Mimmis engagemang inom ungdomsverksamheten lyfts fram. Sedan 2011 har Mimmi engagerat sig i ungdomsverksamheten inom Svenska Spårvagnssällskapet och 2012 tog hon över ansvaret som lägerchef för deras ungdomsläger i Malmköping. Hon arbetar också aktivt med att söka pengar till verksamheten samt få yngre intresserade att stanna kvar i organisationen. I Spårvägssällskapet Ringlinien arbetar Mimmi dessutom med rekrytering och utbildning för veteranvagnarna i Göteborg.

– Genom sitt idoga arbete för att bredda verksamheten, trygga tillväxten och skapa utbyte inom organisationen, bidrar Mimmi i högsta grad till en långsiktig och hållbar verksamhet. Med priset ”Årets Arbetsmyra” hoppas vi att Mimmi får den uppmärksamhet som hon och hennes gärningar förtjänar, avslutar Torsten Nilsson.